Stäng

Services strategi

Wärtsilä Services strävar efter att vara en pålitlig servicepartner och en konkurrenskraftig och tillförlitlig aktör som det är lätt att samarbeta med. Wärtsilä engagerar sig i serviceverksamheten genom att:

  • Utveckla partnerskapen med befintliga kunder genom att erbjuda dem överlägsen kundservice
  • Utveckla och digitalisera utbudet för att skapa nya konkurrensfördelar
  • Undersöka möjligheterna inom nya kundsegment med hjälp av den kompetens som finns
  • Förvärva företag på växande marknader.

Services utvecklar fortlöpande sitt globala avtryck och sin verksamhet för att bemöta och överträffa kundernas förväntningar. Detta utgör grunden för tillväxt i verksamheten med befintliga kunder. Wärtsilä strävar efter ytterligare tillväxt genom att stärka sitt utbud av serviceavtal för att tillfredsställa kundernas ökade intresse för livscykellösningar för att därigenom erbjuda dem lägre kostnader och en förbättrad operativ effektivitet.

Ett viktigt tillväxtområde är digitaliseringen av det befintliga utbudet och utvecklingen av ett nytt digitalt utbud med potential för ökade intäkter, transparens, tillgänglighet och prestationer. Wärtsilä Genius -tjänsten möjliggör optimering av kundernas anläggningar i realtid och en bättre förutsebarhet och hjälper med att lösa problem med digitala lösningar. Andra exempel på en ökad transparens och tillgänglighet som möjliggörs av digitala innovationer är plattformen Wärtsilä Online Services för beställning av reservdelar, spårning och teknisk support samt distansservicekonceptet Virtual Service Engineer. År 2016 stärktes Wärtsiläs digitaliseringskapacitet genom förvärvet av Eniram, ett finskt cleantechföretag som levererar lösningar för energihantering och analys till marinindustrin. Förvärvet av Eniram kommer att bidra till Wärtsiläs tillväxt och stärka dess interna know-how samt utvidga dess utbud från optimering av anläggningsprestanda till optimering av operativ prestanda.

Wärtsiläs aktuella kompetens och kapacitet inom till exempel bearbetning in-situ, rekonditionering och fältservice ger företaget en unik position när det gäller att tillhandahålla tjänster för nya kundsegment, såsom vattenkraft och industri, och utvidga utbudet till kunder med olika slags utrustning – oberoende av tillverkare.

Services konkurrensfördelar

  • Långvariga relationer med kunder och en djup förståelse av deras verksamhet och behov
  • Komplett utbud av livscykeltjänster
  • Det bredaste serviceutbudet i branschen
  • Unikt globalt servicenätverk
  • Optimering av drift- och anläggningsprestanda som möjliggörs av en övergripande förståelse av affärsverksamheten och kundernas behov
  • De nyaste digitala lösningarna som främjar kundernas verksamhet och baserar sig på optimering, prognostisering och lösningar med hjälp av realtidsdata och data-analys

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.