Stäng

Tillverkning

Wärtsiläs tillverkning fokuserar huvudsakligen på montering, testning och slutförande av produkterna samt på strategiska nyckelkomponenter. Wärtsiläs affärsmodell, som är nära ansluten till ett omfattande nätverk av leverantörer, garanterar en flexibel kapacitet. Närheten till kunderna är en viktig aspekt liksom också fokus på kvalitet och fortlöpande strävan efter teknologiskt ledarskap i FoU-aktiviteterna.

Wärtsilä levererar produkter och system som är tillförlitliga, kostnadseffektiva, miljövänliga och teknologiskt avancerade. De kan integreras i lösningar eller levereras som separat utrustning.

Tillverkningens fotavtryck

Wärtsiläs tillverkningsavtryck är globalt, och det optimeras fortlöpande med tanke på kompetensen, tillgängligheten, närheten till kunderna och effektiviteten. Eftersom de strukturella förändringarna fortsätter på slutmarknaderna ligger fokus på att stärka företagets närvaro på nyckelmarknaderna såsom Kina. Därigenom kan Wärtsilä bättre betjäna kunderna på ett lokalt plan och sänka både produktions- och transportkostnaderna.

I dag har Wärtsilä fem samföretag i världen. I Korea tillverkas flerbränslemotorer för LNG-tankfartyg i samarbete med Hyundai Heavy Industries Co. I Kina tillverkas motorer för den lokala marknaden av tre samföretag. Samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd tillverkar medelvarviga hjälpmotorer, medan samföretaget Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd fokuserar på medelvarviga hjälp- och huvudmotorer. CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd började tillverka medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter i december 2016. Samföretaget Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co., Ltd, som också är beläget i Kina, tillverkar propellrar med fasta och vridbara blad.

Wärtsiläs globala leverantörsnätverk stöder en flexibel tillverkning

Genom nära samarbete, utmärkta relationer och informationsutbyte med leverantörerna säkerställer Wärtsilä tillgången till komponenter och marknadsenliga ledtider. Wärtsilä har ca 1.100 leverantörer runt om i världen. Sourcingstrategin går ut på att fokusera på omsorgsfullt utvalda leverantörer, vilket innebär att fokus ligger på prestationer, innovationer och närvaro i närheten av Wärtsiläs tillverkningsenheter och samföretag. Målet är att fortlöpande utveckla och befästa den globala leveranskedjan med fokus på kvaliteten och kostnadsnivån.

swe_Wartsila_globally.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.