Stäng

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

Energy Solutions

Wärtsilä Energy Solutions är en ledande integrerare av globala system med ett omfattande sortiment av miljövänliga lösningar. Wärtsilä levererar ultraflexibla kraftverk baserade på förbränningsmotorer och solceller (PV) i kraftverksskala samt LNG-terminaler och -distributionssystem. De flexibla och effektiva lösningarna ger kunderna utmärkt värde och möjliggör en övergång till mer hållbara och moderna energisystem. År 2016 uppgick Wärtsiläs installerade kraftverkskapacitet till 63 GW i 176 länder runt om i världen.

Marine Solutions

Wärtsilä Marine Solutions främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda kunder i marinindustrin samt olje- och gasindustrin innovativa produkter och integrerade lösningar som är säkra, ekologiskt hållbara, effektiva, flexibla och ekonomiska. Tack vare  teknologiskt ledarskap på området samt erfarenhet, know-how och personals engagemang kan Wärtsilä skräddarsy lösningar som ger sina kunder runt om i världen optimala fördelar.

Services

Wärtsilä Services stöder sina kunder under installationernas hela livscykel genom att optimera verkningsgraden och prestandan. Företagets servicenätverk är en unik helhet i branschen som består av ca 11.000 kompetenta medarbetare på 160 verksamhetsställen runt om i världen och som betjänar över 12.000 kunder varje år. Serviceportföljen, som omfattar allt från reservdelar till kompletta drifts-, underhålls- och optimeringstjänster, utvecklas hela tiden, inte bara för att göra kundernas installationer mer användbara utan också för att skapa tillväxt i deras affärsverksamhet. Wärtsilä har förbundit sig till att leverera hög kvalitet, expertstöd och tillgång till tjänster på ett så miljövänligt sätt som möjligt när och var som helst.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.