Stäng

Finansiella målsättningar

Omsättning

MÅLSÄTTNING

Målet är att omsättningen ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten. 

UTVECKLING

År 2016 minskade Wärtsiläs omsättning med 5% till 4.801 miljoner euro. Wärtsiläs genomsnittliga årliga tillväxt-% (CAGR) 2006−2016 var 4,2%. 

 

 

Lönsamhet

MÅLSÄTTNING

Målet för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är målet att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%.

UTVECKLING

År 2016 var rörelsevinsten före jämförelsestörande poster 583 miljoner euro, dvs. 12,1% av omsättningen.

 

 

Kapitalstruktur

MÅLSÄTTNING

Målet är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50.

UTVECKLING

År 2016 var nettoskuldsättningsgraden 0,07.

 

 

Dividend

MÅLSÄTTNING

Målet är att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln. 

UTVECKLING

Styrelsen föreslår en dividend på 1,30 euro per aktie för räkenskapsåret 2016, vilket motsvarar 73% av resultatet per aktie.

 

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.