Stäng

Innovationer för hållbar utveckling

I egenskap av en världsledande leverantör av kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaden spelar Wärtsilä en nyckelroll i tillhandahållandet av miljövänliga lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att utveckla sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. Det här utgör grunden för Wärtsiläs arbete för en hållbar utveckling, och det stöds av bolagets starka engagemang för en ansvarsfull affärsverksamhet.

Det ökade globala behovet av energi i kombination med allt strängare miljökrav och det knappa utbudet av naturresurser skapar en utmanande operativ miljö för både marin- och energiindustrin.

För att säkerställa en ledande position inom hållbara innovationer investerar Wärtsilä fortlöpande i teknisk utveckling. Fokusen ligger på att förbättra produkternas energieffektivitet och samtidigt minska utsläppen från dem. För Wärtsilä innebär hållbara innovationer också att de fördelar som Wärtsiläs lösningar ger till exempel för kraftförsörjningssystem utvärderas.

Det är viktigt att komma med innovationer i produktutvecklingen och utforska nya teknologier för att bemöta kundernas aktuella behov, för att förbereda sig på framtida krav och förbli en föregångare i branschen. Wärtsilä strävar efter att utveckla miljövänliga produkter och lösningar på en bred front, inklusive teknologier relaterade till en förbättrad verkningsgrad, minskning av gasformiga och flytande utsläpp, minskning av mängden avfall, bullerbekämpning samt hantering av avlopps- och ballastvatten. Genom en proaktiv inställning till de framtida kraven har Wärtsilä utvecklat både primära och sekundära tekniker samt utvidgat antalet användbara bränslen. Wärtsiläs investeringar i forskning och produktutveckling gynnar både kunderna och miljön på kort och lång sikt.

Nyckeldragen hos Wärtsiläs miljövänliga lösningar omfattar:

  • Tillförlitlighet, säkerhet och lång livslängd
  • Lösningar för utsläppsreduktion
  • Alternativ till tjockolja
  • Bränsleflexibilitet
  • Lösningar som maximerar verkningsgraden med lägsta möjliga livscykelkostnader
  • Lösningar som minimerar vattenförbrukningen
  • Optimering av fartygsdesign och -drift

Genom kombinationer av nyckelegenskaper och förståelse av fördelarna med utbudet på systemnivå kan Wärtsilä tillhandahålla lösningar som möjliggör utvecklingen av hållbara fartygs- och kraftförsörjningssystem.

Sustainable_innovations_SWE.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.