Stäng

Koncernstrategi

Wärtsilä strävar efter lönsam tillväxt genom att tillhandahålla avancerade teknologier och livscykellösningar för sina kunder på sjöfarts- och energimarknaden.

Den ökande miljömedvetenheten och förändringarna i behovet av energi påverkar våra kunders verksamhet. Med hjälp av våra integrerade tjänster och produkter har vi en bra position i dag när det gäller att svara på behovet av energieffektiva, innovativa och flexibla lösningar. Vi kommer att beakta den ökande efterfrågan på gasbaserade tekniker i våra branschledande flerbränsleprodukter och LNG-lösningar. Vårt mål är att utnyttja vår kompetens inom projektstyrning och konstruktion till att uppnå tillväxt genom att erbjuda våra kunder nya och innovativa lösningar. Vår digitala omvandling kommer att öka det värde som kunderna får och optimera våra prestationer. Våra tillväxtambitioner får stöd av vårt överlägsna globala servicenätverk.

Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara hög kvalitet och kostnadseffektivitet – ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Våra marknadsinriktade investeringar i FoU och vårt fokus på digitalisering skapar en stark grund genom vilken vi kan säkerställa och stärka vår position som en föregångare inom teknologiska innovationer. I kombination med vårt fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan vi med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som gör oss till en högpresterande organisation. Vårt entreprenörskap, vårt fokus på kunderna och vår passion för att agera rätt skapar inte bara nya möjligheter och miljövänliga lösningar utan ger också värde till alla våra intressenter.

Hållbar utveckling

Wärtsiläs mål är att uppfylla aktieägarnas förväntningar och bidra till samhällets välfärd. Det förutsätter att bolagets operativa verksamhet är effektiv, lönsam och konkurrenskraftig. En bra ekonomisk prestanda utgör en plattform för andra hållbarhetsaspekter – såsom miljöansvar och socialt ansvar.

Wärtsiläs övergripande löfte är att leverera teknologier och tjänster med hög verkningsgrad och låg miljöbelastning. Vår målsättning är att kontinuerligt förbättra våra produkters och tjänsters miljöprestanda genom att beakta livscykelperspektivet och att bevara vårt teknologiska ledarskap genom FoU och utnyttjande av nya teknologier och samarbete med våra kunder och andra intressenter. Därigenom hjälper vi våra kunder och samhället att bemöta de allt strängare regelverken och riktlinjerna i miljöfrågor.

Wärtsilä är en god samhällsmedborgare överallt där vi är aktiva. Vår verksamhet och våra relationer med intressenterna styrs av våra verksamhetsprinciper. Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare, och vi vill erbjuda vår personal en intressant och spännande arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Vår målsättning är även att erbjuda en säker arbetsmiljö för vår personal och våra leverantörer samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av våra produkter och tjänster. Hanteringen och utvecklingen av leveranskedjan utgör en väsentlig del av vår verksamhet.

swe_Vision_mission_and_values.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.