Stäng

Överblick: Hållbarhet

ar-2016-quick-look-intro.png

Wärtsilä's inställning till hållbarhet

Wärtsiläs förhållningssätt till hållbarhet bygger på en ekonomisk, miljömässig och social prestanda.

Vårt övergripande fokus ligger på att säkerställa lönsamhet, skapa miljöanpassade produkter och tjänster och säkerställa ansvarsfullt företagande.

Vi agerar som en god samhällsmedborgare överallt där vi är aktiva. Vår affärsverksamhet och våra relationer till intressenterna styrs av våra verksamhetsprinciper.

“Att stärka våra värderingar och vårt program för verksamhetsprinciperna tillhörde de viktigaste utvecklingsåtgärderna under 2016. Vi tror att en stark etisk kultur kräver fortlöpande insatser och skapar värde för våra intressenter.”

Marko Vainikka
Direktör, samhällsrelationer och hållbar utveckling

Nyckeltal

Ekonomiskt  
Omsättning, MEUR 4 801
Skatter och sociala kostnader, MEUR 343
FoU kostnader, MEUR 127

Miljö  
Total energiförbrukning (TJ) 1 471
Utsläpp av koldioxid (t) (direkta) (Scope 1) 57 355
Utsläpp av koldioxid (t) (indirekta) (Scope 2) 59 697
Utsläpp av koldioxid (t) (indirekta) (Scope 3)  168 571

 

Utsläpp av koldioxid (t) (indirekta) (Scope 3)

Under 2016 började Wärtsilä följa upp indirekta Scope 3 växthusgasutsläpp relaterade till materialanvändning och energiförbrukning, utöver Scope 3 växthusgasutsläpp relaterade till flygresor.

Socialt  
Antal nationaliteter 134
Personskador som lett till frånvaro/miljoner arbetstimmar 2,6
Andelen män/kvinnor 84/16

 

Personskador som lett till frånvaro/miljoner arbetstimmar

Rekordlågt antal arbetsolyckor som lett till frånvaro (minst en dag förlorad arbetstid) per miljoner arbetstimmar.

Wärtsilä har upptagits i följande index för hållbar utveckling:

FTSE4Good Index
MSCI Global Sustainability Index Series
Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe
OMX GES Sustainability Nordic Index & OMX GES Sustainability Finland Index

ECPI Global Carbon Equity Index & 
ECPI Global ESG Best in Class Equity index
Dow Jones Sustainability Index
Euronext Vigeo index: Eurozone 120
STOXX Global ESG Leaders index

Övriga erkännanden:
Wärtsilä ingår i Ethibel Excellence Investment Register
Övriga erkännanden:
Wärtsilä ingår i Ethibel Excellence Investment Register
Övriga erkännanden:
Wärtsilä har också tagits med i RobecoSAMs Sustainability Yearbook 2016

Centralt

17.3

Wärtsilä levererar det största biogaskraftverket i Norden för produktion av bränsle till bussar.

14.4

Wärtsilä 31-motorn vinner marinmotorpriset på European Marine Engineering Conference.

21.4

Wärtsilä satsar på solenergi genom att erbjuda lösningar för solceller (PV) i kraftverksskala.

9.9

Wärtsilä införs i Dow Jones Sustainability Index.

14.10

Wärtsilä ingår avtal om kraftsystem till den första ekologiskt effektiva LNG-drivna passagerarfärjan på Medelhavet.

20.12

Wärtsilä ingår avtal om att leverera ett banbrytande biohybridkraftverk för produktion av både bioLNG och LNG till Tyskland.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.