Stäng

Rapporteringsprofil

Datainsamling

Data om produkternas miljörelaterade resultat baserar sig på mätbara testresultat. Data om miljörelaterade och sociala resultat har insamlats från Wärtsiläbolagen med en detaljerad förfrågan. Data om ekonomiska resultat baserar sig främst på reviderade bokslutsuppgifter.

Data om hållbar utveckling samlas in och rapporteras enligt Wärtsiläs specifika interna riktlinjer för rapporteringen som omfattar alla nödvändiga definitioner och instruktioner. Miljörelaterade utgifter och investeringar rapporteras enligt Eurostats instruktioner.

Varje företag har en utsedd person som ansvarar för insamlingen och sammanställningen av informationen samt för dess kvalitet och tillförlitlighet. Ledningen för respektive företag godkänner uppgifterna innan de sammanställs på koncernnivå. Företagen rapporterar sina hållbarhetssiffror via Wärtsiläs system för hållbarhetsrapportering. De rapporterade siffrorna kontrolleras på både lokalnivån och koncernnivån innan de sammanställs. Innehållet i denna rapport om hållbar utveckling är granskad och godkänd av Wärtsiläs direktion.

Bedömning av rapporten

KPMG Oy Ab har självständigt bedömt rapporten utifrån GRI-principerna för innehåll och kvalitet. I anslutning till bedömningen utvärderar KPMG datahanteringen och -processerna på lokalnivå, bedömer relevansen och tillförlitligheten hos den information som rapporteras till huvudkontoret och granskar om Wärtsiläs riktlinjer för rapporteringen har förståtts och tillämpats korrekt. Detta uppnås genom inspektioner av verksamhetsställen och videokonferenser. Verksamhetsställen inspekterades i Trieste, Italien. Wärtsilä France, Wärtsilä SAM Electronics (Germany) and Wärtsilä Water Systems (UK) bedömdes utifrån videokonferenser.

Ytterligare informationskällor

Wärtsilä har tidigare publicerat följande rapporter:

Wärtsiläs miljörapport 2000
Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling 2002
Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling 2004
Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling 2005
Wärtsiläs årsredovisning 2006
Wärtsiläs årsredovisning 2007
Wärtsiläs årsredovisning 2008
Wärtsiläs årsredovisning 2009
Wärtsiläs årsredovisning 2010
Wärtsiläs årsredovisning 2011
Wärtsiläs årsredovisning 2012
Wärtsiläs årsredovisning 2013
Wärtsiläs årsredovisning 2014
Wärtsiläs årsredovisning 2015

Dessa rapporter med information om hållbar utveckling finns på Wärtsiläs webbplats:
www.wartsila.com.

Projektteam för rapporten om hållbar utveckling

Marko Vainikka direktör, koncernrelationer och hållbar utveckling
(kontaktperson: marko.vainikka@wartsila.com)
Harri Mäkelä hållbarhetschef
Alina Pathan chef, samhällsrelationer
Natalia Valtasaari direktör, investerar- och mediarelationer

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.