Stäng

Hållbarhetsledning

Wärtsiläs inställning till hållbar utveckling hanteras systematiskt med hjälp av riktlinjer som omfattar hela koncernen och ledningssystem för aspekter och konsekvenser relaterade till materiell hållbarhet. I kombination med företagets värderingar säkerställer Wärtsiläs globala riktlinjer en harmonisk utveckling mot hållbarhet. Wärtsiläs koncernhandbok innehåller en beskrivning av verksamhetssätten, ansvarsförhållandena och ledningssystemets struktur som tillämpas på hela företaget. Principerna för Wärtsiläs förvaltning och riskhantering beskrivs i bolagsstyrningsöversikten.

Nyckelelementen i Wärtsiläs hållbarhetsledning beskrivs i tabellen nedan. Riktlinjerna utgör grunden för en enhetlig ledningspraxis. Ledningsprinciperna implementeras inom varje fokusområde och täcker de rutiner, processer och system som behövs för att följa upp signifikanta ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser av värdekedjan.

Riktlinjer Ledningens perspektiv Väsentlig hållbarhetsaspekt
  • Personalens kompetens och utveckling
  • Miljökonsekvenser av Wärtsiläs produkter och tjänster
  • Arbetshälsa och arbetarskydd
  • Iakttagande av lagstiftning och regelverk
  • Antikorruption och -bestickning
  • Ekonomiska konsekvenser för intressenter

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.