Stäng

Wärtsiläs hållbarhetsprinciper

Vårt engagemang för hållbar utveckling och ansvarsfull affärsverksamhet baserar sig på vår mission, vision och strategi som tillsammans med målsättningarna för en hållbar utveckling utgör grunden för utvecklingen av bolagets verksamhet och produkter. Wärtsiläs strategi baserar sig på tre centrala tillväxtområden: energieffektiva lösningar, gasbaserad teknik och innovativa lösningar. Alla dessa områden bidrar till en mer hållbar framtid inom både energi- och marinindustrin.

Eftersom vår styrka är vårt teknologiska ledarskap, spelar teknologin en viktig roll i vårt arbete för hållbar utveckling. Affärsområdena Energy Solutions och Marine Solutions fokuserar på att utveckla och tillhandahålla hållbara lösningar på sina marknader, medan Wärtsilä Services stöder våra lösningar och erbjuder kunderna den senaste teknologin till befintliga installationer genom uppgraderingar och moderniseringspaket.

Wärtsilä identifierar och bedömer sina hållbarhetsrisker på årlig basis. Enligt den gällande bedömningen är hållbarhetsriskerna måttliga. På ett allmänt plan kan hållbarhet betraktas som en möjlighet för Wärtsilä.

swe_sustainability_approach.svg

Wärtsiläs verksamhet för en hållbar utveckling baserar sig på tre sammanhörande element: ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Inom hållbar utveckling fokuserar Wärtsilä främst på följande aspekter:

  • Ekonomiska: lönsamhet
  • Miljörelaterade: miljövänliga produkter och tjänster
  • Sociala: ansvarsfull affärsverksamhet

För syften relaterade till hållbarhetsrapporteringen har Wärtsilä identifierat följande aspekter som väsentliga: miljökonsekvenser av Wärtsiläs produkter och tjänster, iakttagande av lagstiftning och regelverk, ekonomiska konsekvenser för intressenter, personalkompetens och -utveckling, antikorruption och -bestickning samt arbetshälsa och säkerhet.

Det övergripande perspektivet på hållbar utveckling presenteras i figuren "Wärtsiläs hållbarhetsprinciper". Wärtsiläs strategi för miljöansvar och socialt ansvar presenteras i strategiavsnittet. På koncernnivå ställer Wärtsilä hållbarhetsmål för kärnområdena.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.