Stäng

Aktier och aktieägare

Aktierna i Wärtsilä Oyj Abp noteras under handelskoden WRT1V på Nasdaq Helsinki Large Cap-listan. I slutet av räkenskapsperioden 2016 uppgick Wärtsiläs totala aktiestock till 197.241.130 aktier och aktiekapitalet i handelsregistret till 336.002.138,50 euro. Wärtsilä har en aktieserie, och varje aktie ger innehavaren en röst på bolagsstämman och en lika stor dividend.

Nyckeltal/aktie
2016 2015 2014 2013 2012
Resultat/aktie EUR 1,79 2,25 1,76 1,98 1,72
Eget kapital/aktie EUR 11,60 11,16 9,94 9,35 8,95
Dividend/aktie EUR 1,301 1,20 1,15 1,05 1,00
Dividend/resultat % 72,81 53,3 65,4 53,0 58,1
Direktavkastning % 3,01 2,8 3,1 2,9 3,1
Aktiekurs/resultat per aktie (P/E) 23,8 18,8 21,1 18,1 19,0
Aktiekurs/eget kapital per aktie (P/BV) 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7
Emissionsjusterat antal aktier 1 000 st.
i slutet av perioden 197 241 197 241 197 241 197 241 197 241
i medeltal 197 241 197 241 197 241 197 241 197 241
1 Styrelsens förslag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.