Stäng

Wärtsiläs aktier på Nasdaq Helsinki

Under 2016 steg priset på Wärtsiläs aktie med 1,3%, medan indexet OMX Helsinki Cap steg med 8,2%. Det högsta noterade priset på Wärtsilä-aktien under räkenskapsperioden var 43,44 euro och det lägsta 33,90 euro. Stängningskursen den 31.12.2016 var 42,68 euro och den volymvägda medelkursen under året 38,68 euro. I slutet av året var Wärtsiläs marknadsvärde 8.418 miljoner euro. Handelsvolymen på Nasdaq Helsinki uppgick till 98.870.222 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 3.826 miljoner euro. Wärtsilä-aktien handlas också på flera alternativa börser, inklusive Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 91.947.606 aktier.

Ytterligare information om aktiekursens utveckling finns på Wärtsiläs IR-sidor på www.wartsila.com/sv/investerare.

swe_Share_price.svg
swe_Traded_shares.svg
swe_Market_capitalisation.svg
Wärtsiläs aktier på Nasdaq Helsinki
2016 2015 2014 2013 2012
Börsomsättning MEUR 3 826 4 529 5 114 3 328 4 380
Handelsvolym 1 000 st. 98 870 113 737 132 525 95 127 159 853
Omsättningsprocent % 50,1 80,0 67,2 48,2 81,0
Högsta kurs EUR 43,44 44,97 43,82 39,00 33,11
Lägsta kurs EUR 33,90 33,22 31,85 30,66 22,30
Medelkurs EUR 38,68 39,83 38,09 35,00 27,31
Börskursen i slutet av räkenskapsperioden EUR 42,68 42,15 37,09 35,77 32,72
Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden MEUR 8 418 8 314 7 315 7 055 6 454

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.