Stäng

Information till aktieägarna

Bolagsstämma

Wärtsilä Oyj Abp håller bolagsstämma torsdagen 2.3.2017 kl. 15 i kongressflygeln på Helsingfors mässcentrum, adress: Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors, Finland.

Rätt att delta

Alla aktieägare som senast den 20.2.2017 på bolagsstämmans avstämningsdag registrerat sig i aktieägarförteckningen, som förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget senast kl. 16 den 27.2.2017 per e-post på bolagets webbplats www.wartsila.com/ba_anmalan eller per telefon, fax eller pappersbrev.

Registrering:

Wärtsilä Oyj Abp
Aktieregistret
PB 196
FI-00531 Helsingfors
Finland
Telefon: +358 10 709 5282
Från kl. 9 till kl. 12 vardagar
Fax: +358 10 709 5701
E-post: yk@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com/bs_anmalan

Brev, e-post och fax om deltagande ska vara bolaget tillhanda före utgången av anmälningsperioden den 27.2.2017 kl. 16. Fullmakter för aktieägares ombud på bolagsstämman ska också vara bolaget tillhanda före utgången av anmälningsperioden.

Utbetalning av dividend

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för år 2016 utbetala en dividend på 1,30 euro/aktie. Dividenden betalas i två rater. Den första raten på 0,65 euro/aktie skall betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 6.3.2017 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 13.3.2017. Den andra raten på 0,65 euro/aktie skall betalas i september 2017. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen samt utbetalningsdagen skall fastställas av styrelsen på sitt möte 12.9.2017. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla 14.9.2017 och utbetalningsdagen 21.9.2017, såvida inte förnyelsen av Euroclear Finland Ab:s värdeandelssystem möjliggör utbetalning några dagar tidigare.

Börsmeddelanden

Wärtsiläs börsmeddelanden publiceras på engelska, finska och svenska på Wärtsiläs webbplats.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.