Stäng

Överblick: Investerare

ar-2016-quick-look-intro.png

Wärtsilä på kapitalmarknaden

Wärtsiläs aktier noteras under handelskoden WRT1V på Nasdaq Helsinki Large Cap-listan. Vid slutet av 2016 hade Wärtsilä cirka 39.200 aktieägare och det totala antalet aktier var 197.241.130. Det utländska innehavet, inklusive förvaltarregistrerade aktier, representerade 55% av aktiekapitalet.

“Våra styrkor består av vårt teknologiska ledarskap samt vår Services-verksamhet som balanserar den cykliska utvecklingen på våra slutmarknader och stöder vårt långsiktiga mål för en snabbare än global BNP lönsam tillväxt.”

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och mediarelationer

Nyckeltal

  2016 2015 2014
Resultat/aktie, EUR 1,79 2,25 1,76
Dividend/aktie, EUR 1,30 1,20 1,15
Dividend/resultat, % 72,8 53,3 65,4
Aktiekurs/resultat per aktie (P/E) 23,8 18,8 21,1
Emissionsjusterat antal aktier, vid årets slut,     x1 000 197 241 197 241 197 241
Aktiekurs, vid årets slut, EUR 42,68 42,15 37,09
Marknadsvärde i slutet av året, MEUR 8 418 8 314 7 315

 

Dividend/aktie

I enlighet med allt vanligare praxis betalas dividenden i två lika stora rater i mars och september.

Dividend/resultat

Wärtsiläs mål är att betala en dividend på minst 50% av resultat per aktie över cykeln.

Aktiekurs

Under 2015 var det högsta noterade priset 43,44 euro och det lägsta 33,90 euro. Aktiens genomsnittskurs var 38,68 euro.

Wärtsiläs aktiekursutveckling 2016

 

Centralt

Dividendförslag

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,30 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2016, en ökning på 8%. Dividendförslaget motsvarar 73% av resultatet per aktie.

Handeln på Nasdaq Helsinki

Handelsvolymen på Nasdaq Helsinki uppgick till 98.870.222 aktier, vilket motsvarar en omsättning på 3.826 miljoner euro. Wärtsiläs marknadsvärde i slutet av året var 8.314 miljoner euro.

Kapitalmarknadsdag 2016

Wärtsiläs kapitalmarknadsdag, som hade rekordhögt deltagande, fokuserade på hur Wärtsiläs unika styrkor gör det möjligt för oss att dra nytta av möjligheterna i marknaden.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.