Stäng

En solskenshistoria

 

I april 2016 offentliggjorde Wärtsilä sina planer på att ge sig in i solenergibranschen och lansera storskaliga fotovoltaiska (PV) solkraftverk. Javier Cavada, direktör för affärsområdet Energy Solutions, diskuterar denna spännande nya verksamhet och dess innebörd för energibranschen.

”Det här är en naturlig vidareutveckling av vårt Smart Power Generation-koncept.”

När man ger sig in på något nytt och banbrytande är det viktigt att inte tappa perspektivet”, förklarar Javier Cavada. ”Utveckling av solkraftverk låter som ett stort steg för Wärtsilä, och det är det förvisso, men det är också värt att påpeka att det är ett naturligt steg i evolutionen för vårt Smart Power Generation-koncept.”, säger han.

Wärtsilä har länge framhållit fördelarna med Smart Power Generation, ett innovativt system som drar nytta av företagets anpassningsbara, effektiva och bränsleflexibla kraftverk för att underlätta integrationen av förnybar energi och maximera lönsamheten för kunden. Med denna filosofi om att förvandla sol- och vindkraft till mer tillförlitliga energikällor, till exempel som lätthanterlig kompletterande energi, har företaget ett bra utgångsläge för att tillgodose sina kunders olika behov och hjälpa dem att bli mer energieffektiva och minska utsläppen.

”Konceptet att låta kunderna integrera förnybara energikällor i sin produktion är kärnan i vårt erbjudande”, fortsätter Cavada. ”Smart Power Generation handlar om flexibilitet, stabilitet och snabb uppstart och nedkörning för att balansera den ojämna elförsörjningen från vind- och solkraftverk. Vi tror att solkraftlösningarna kommer att bli vår nästa solskenshistoria.”

”Idén till denna modell togs upp gång på gång i våra diskussioner med kunderna”

Estimerad global marknadstillväxt

2016

2021

Enligt Bloomberg (2015) kommer marknaden för solkraft att växa fyrdubbelt fram till 2021.

Soliga utsikter

Budskapet om Smart Power Generation har börjat sjunka in i marknadens medvetande och samtidigt har förväntningarna på Wärtsilä att inta en mer aktiv roll inom förnybar energi börjat växa. Cavada vill understryka att satsningen på solkraft till stor del är resultatet av kundernas önskemål. ”Idén till denna modell togs upp gång på gång i våra diskussioner med kunderna. De hade insett att vi har allt som behövs för att ta fram en hybridlösning som integrerar solkraft i ett komplett kraftsystem. Vi har förmågan att leverera kompletta lösningar, bred närvaro på de största marknaderna för solkraft, verkstäder och ett globalt servicenätverk – hela paketet.”

Enligt Cavada har man diskuterat ett flertal olika möjligheter internt och denna strategiska utveckling bara är ett scenario bland många. Men varför just solenergi i stället för till exempel vindturbiner?

”Efter ingående diskussioner och analyser konstaterade vi att solenergi är det mest lönsamma alternativet, eftersom det är en marknad i en intensiv tillväxtfas som Wärtsilä måste ta vara på”, förklarar Cavada. ”Vi väntar oss en ungefär fyrfaldig tillväxt under de följande fem åren. Solenergi är den snabbast växande energisektorn globalt, i alla regioner, följt av vindkraft på de flesta marknader.”

Marknaden är inte heller lika mättad som inom vindkraft, där marknaden domineras av en tydlig grupp aktörer. Inom solenergi finns ingen enskild aktör som kombinerar de olika produktionsflödena i en integrerad global lösning – förrän nu.

 

Nya perspektiv

Från och med april har Wärtsilä Energy Solutions kunnat erbjuda storskaliga fotovoltaiska (photo-voltaic, PV) lösningar som inkluderar solkraftverk på 10 MW och uppåt samt hybridkraftverk bestående av solkraftverk och Wärtsiläs förbränningsmotorer i ett fullständigt integrerat system.

Enligt Cavada är flexibilitet helt avgörande för att garantera framgångarna i dagens otroligt dynamiska tekniska miljö. ”När man saknar egen solkraftsteknik är det bäst att inte ha förutfattade meningar, och det har gett oss friheten att välja mellan marknadens bästa tekniska aktörer. Vi kan med stolthet säga att vi tecknat partnerskapsavtal med de allra främsta företagen i branschen världen över.”

Partnerskapen innebär att dessa ledande aktörer inom PV-teknik i praktiken arbetar på samma sätt som Wärtsiläs enheter, det vill säga delar med sig av sin expertis och produktionsutrustning samt garanterar tillgänglighet, pris och leveranstider för Wärtsiläs räkning.

Genom att dra nytta av sitt leveransnätverk och dessa nya samarbeten kan Wärtsilä garantera säkra leveranser till alla sina kunder. ”För dessa teknikföretag representerar vi en idealisk partner med global närvaro, goda relationer med kundernas befintliga anläggningar och beredskap att leverera deras senaste teknik så fort den är klar för lansering. Det är ett lockande förslag.”

 

”För Wärtsilä är dessa teknologiföretag idealiska samarbetspartner.”

Hybridkraftverk som kombinerar motor- och solbaserad energiproduktion är synkroniserade, vilket minskar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen.

21%

bränslebesparingar*

MOTORER MED EN EFFEKT PÅ 100 MW

SOLCELLER MED EN EFFEKT PÅ 50 MW

83 497

Minskade CO2-utsläpp (ton)*

*Årliga besparingar för ett hybridkraftverk med en effekt på 100 MW plus 50 MW beläget vid ekvatorn vid normal belastning.

Ett komplett paket

Wärtsiläs solkraftslösningar levereras som nyckelfärdiga kontrakt som inkluderar projektledning, anläggningsarbeten, arbetsledning, konstruktion, material, själva utrustningen samt fullständig systemintegration. Som i alla våra energi- och marinprojekt med långvariga kontrakt står Wärtsiläs servicenätverk redo att ta hand om hela anläggningen genom hela dess livscykel.

Denna totallösning gör oss unika på marknaden, säger Cavada. ”Mervärdet vi erbjuder jämfört med konkurrenterna är att vi tar hand om allt som behövs, var som helst. Det klarar inte andra leverantörer. Med dem måste kunden köpa solpanelerna, anlita en installatör och köpa service separat – medan vi tar hand om allt, inklusive integration. Det är vi ensamma om globalt sett, även om det i vissa länder finns aktörer som erbjuder småskaliga EPC-kontrakt.”

”Vi har kapacitet i länder som Nigeria, Senegal eller Jordanien”, fortsätter han. ”Vi har experter ute på fältet överallt där vi har kraftverkskunder och vi har en effektiv leveranskedja. Det finns ingen som kan erbjuda ett lika komplett paket.”

Wärtsiläs inträde på solenergimarknaden är en milstolpe i vår utveckling och ett konkret steg framåt för hela Smart Power Generation som koncept, och kanske bara det första av många. Cavada säger att utvecklingen av de nya solkraftslösningarna inte hade varit möjlig utan den entreprenörsanda som finns inom företaget. ”På det hela taget kan man säga att ett koncept som detta bara kunde komma från en innovativ miljö som den vi har på Wärtsilä”, avslutar han.

 

”Det huvudsakliga värdet som vi erbjuder är att vi tar hand om allting.”

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.