Stäng

Jakten på Operational Excellence

Efter en rad lyckade pilotprojekt håller Wärtsiläs nya sätt att arbeta – ett system för kontinuerlig förbättring – på att etableras i hela företaget.

Wärtsilä genomförde nyligen de första stegen i en övergång som kommer att påverka företagets sätt att arbeta inom varje affärsområde och funktion. Under parollen ”Operational Excellence” har Fredrik Nordström och hans lilla team genomfört pilotprojekt för det nya arbetssättet tillsammans med utvalda enheter. En gradvis utrullning har nu inletts på allvar.

”Det här var ett initiativ uppifrån”, betonar Nordström. ”Vår ledning observerade att vi hade väldigt bra rutiner på vissa enheter, men att vi inte hade lyckats sprida dem till andra enheter på något systematiskt vis. Med andra ord har vi fickor av förstklassig verksamhet att utnyttja – om vi kan lära av varandra och sprida kunskaperna kommer vi att kunna uppnå förbättringar inom hela Wärtsilä.”

"Om vi kan lära oss av varandra och utnyttja den kunskap vi har på andra ställen kommer vi att förbättra Wärtsiläs övergripande effektivitet."

Synkroniserad förbättring

Operational Excellence fokuserar inte enbart på produktion utan tär även hänsyn till helhetsprocesser inom företaget. Nordström jämför effektivt samarbete inom och mellan olika funktioner – det yttersta målet för initiativet – med hur en orkester fungerar. ”När alla samarbetar synkroniserat och effektivt kan vi gradvis omvandla förväntningarna hos såväl oss själva som våra kunder.”

Arbetet inleddes vid två av Wärtsiläs största enheter i Trieste och Vasa, och man samlade snabbt på sig framgångar. Genom att inledningsvis fokusera på systematisk förbättring inom ett begränsat arbetsområde satte det nya arbetssättet kontinuerlig måluppsättning och realistiska framsteg i centrum på agendan. Sedan de uppnått förbättringar som minskad monteringstid gick enheterna vidare mot mer ambitiösa mål kring samarbete mellan olika funktioner.

"Hemligheten bakom en effektiv omvandling av denna karaktär är ett ambitiöst tillvägagångssätt."

Motivation till förändring

Hemligheten bakom att få till stånd denna typ av omvandlingar är ambassadörsmetoden. Nordström och hans team spelar en stöttande roll, men förbättringarna drivs av ”förändringsagenter” inom själva enheterna. Fokusområdena för förbättring fastställs och rapporteras på teammöten, vilket gör Operational Excellence till en ständigt aktuell fråga.

”I januari 2016 lanserade vi det vi kallar Wärtsilä Operational Excellence Academy”, säger Nordström, ”där vi genom olika workshopar stärker förståelsen, kapaciteten och motivationen hos Wärtsiläs chefer på alla nivåer för att engagera och stötta sina team i arbetet med att systematiskt och kontinuerligt utveckla hur saker görs och etablera nya prestationsstandarder. Hela ledningsgruppen föregick med gott exempel genom att delta i den första workshop-omgången i början av 2016.”

Nu kan vi tydligt se att denna stora investering av tid och ansträngningar börjat ge resultat. I början av 2017 har femton uppsättningar av fokuserade insatser vid olika enheter slutförts och bland annat resulterat i lagerminskningar, ökad produktivitet och förbättrad leveranseffektivitet, vilket i flera fall lett till fler nya order.

Initiativ inom Operational Excellence pågår nu vid alla divisioner och omfattar områden från säljfasen hela vägen fram till driftsättning av Wärtsiläs produkter och system. ”Det här är ingen mirakelkur”, säger Nordström, ”men med målmedvetenhet och allas medverkan kan vi uppnå kännbara och hållbara förbättringar med positiv inverkan på våra kunder och vår verksamhet.”

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.