Stäng

Möjliga framtider

Ett nytt HR-koncept visar Wärtsiläs medarbetare vilken flora av karriärmöjligheter de har inom räckhåll.

En av de viktigaste lärdomarna från Wärtsiläs medarbetarundersökning MyVoice har varit att identifiera våra styrkor som företag när det gäller karriärutveckling. Det står klart att våra anställda ser möjligheten att utvecklas och bygga en karriär inom Wärtsilä som så viktig att den kan sägas ingå i företagets DNA. En ansenlig andel av vakanserna besätts internt, och medarbetarna har en stark känsla av rörlighet inom organisationen.

"Våra medarbetare betraktar möjligheterna till karriärutveckling inom Wärtsilä som en del av företagets DNA."

För att dra nytta av dessa styrkor och göra karriärmöjligheterna inom företaget ännu synligare för alla anställda har Wärtsilä nyligen lanserat konceptet ”Possible Futures”. Det kommer inledningsvis att utformas som en portal på intranätet som lyfter fram personalens utvecklingsmöjligheter och sprider deras framgångshistorier. Inom kort kommer konceptet att utökas till att bli en nyckelkomponent inom extern rekrytering och en viktig del av Wärtsiläs arbetsgivarvarumärke. Det kommer också att integreras med företagets karriärssida.

Wärtsiläs parallella verksamhet inom två separata men relaterade branscher, energi- och sjöfartsindustrin, medför i praktiken dubbelt så stora möjligheter till karriärutveckling. Våra anställda har chansen att arbeta med olika uppgifter såväl inom affärsområdet de rekryterades till som på annat håll.

"Eftersom Wärtsilä har verksamhet på två separata men dock relaterade områden finns det dubbla karriärmöjligheter."

Det övergripande syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella nya anställda att förstå vilken långsiktig möjlighet det innebär att arbeta för Wärtsilä, säger Saara Eder-Falck, Manager, Global Resourcing & Employer Branding på Wärtsiläs Human Resources. ”Vi förväntar oss inte att folk ska ha hela sin framtid planerad”, säger hon, ”utan vill bara visa vilka enorma möjligheter som ligger öppna för dem.”

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.