Stäng

Vägen till digitalt ledarskap

Marco Ryan, Chief Digital Officer och direktionsmedlem vägleder oss igenom den inledande fasen av Wärtsiläs digitala omvandling.

Att jag utsågs till Chief Digital Officer under tredje kvartalet 2016 var både ett erkännande av Wärtsiläs utvecklingsambitioner inom detta område och ett tecken på vår beslutsamhet att gå i bräschen av den omvälvning som det digitala kommer att innebära för branscherna vi betjänar.

Under den omfattande kartläggning av företaget jag genomförde under veckorna som följde observerade jag ett överflöd av redan inledda storartade digitala initiativ. De utgör en fantastisk grund, men vi måste stärka deras samstämmighet och etablera en stark vision av vår väg framåt för att sedan förmedla den genom organisationen.

"En stark vision över hur vi ska gå vidare måste införas och spridas inom hela organisationen."

Jag ser den kortsiktiga framtiden som en period då kärnverksamheten kopplas starkare till det digitala. Erfarenheten säger mig att det kan avhjälpa oerhört mycket ineffektivitet inom ett företag. För Wärtsilä innebär detta en översyn av våra grundprocesser för att förbättra det rådande läget och göra vår kärnverksamhet så effektiv och produktiv som möjligt.

Vi kan erbjuda våra kunder enormt mycket mervärde genom att Wärtsilä blir lättare att göra affärer med, och det initiala programmet för digital utveckling som vi inlett är nyckeln till detta. Det innefattar bland annat mer standardisering av gränssnitten som används parallellt med vår varumärkesförnyelse för att säkerställa enhetligheten var och hur våra kunder än stöter på våra lösningar.

Men denna tidiga fas är också ett avgörande stadium av förberedelser för den större och mer genomgripande digitala omvälvning som väntar. Vi har en medvetenhet, från ledningsnivån och neråt, om att helt nya affärsmodeller är i antågande; det långsiktiga målet för mitt team och mig själv är att styra in på en ny väg för strategiskt tänkande som låter oss gå i bräschen för dem.

"Wärtsiläs kunder kan lita på vårt engagemang för att erbjuda dem allt bättre digitala upplevelser."

Hur ska vi förhålla oss till innovation, venturing, störningar och ekosystemet kring start-ups? Hur samarbetar vi, och genom vilka plattformar? Och hur utnyttjar vi all denna digitala utveckling för att skapa tillväxt?

Under de kommande månaderna kommer vi att ta oss an många av dessa frågor och presentera en harmoniserad åtgärdsstruktur. Utöver att kartlägga organisationens förändringsberedskap har 2016 handlat om att fastställa vår egen förändringsvilja som företag. När vi lagt ambitionsnivån för denna nästa utvecklingsvåg blir vägen framåt mycket tydligare. Spetsa öronen i väntan på resultatet – vi kommer inte att ligga lågt om det när stunden väl är inne.

Men vad vi än intar för attityd i frågan har vi redan två saker klara för oss: Wärtsiläs kunder kan förlita sig på vår hängivenhet i att glädja dem med ständiga förbättringar av den digital upplevelsen, och våra intressenter kan vara trygga i vårt fokus vid att fånga de mest lukrativa långsiktiga möjligheterna på horisonten.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.