Stäng

Winnobooster är här

HÅLBARHETSBESTYRKAT 2016

Ett nytt program uppmärksammar och belönar radikala innovationer inom Wärtsilä.

Med den smarta tekniken, digitaliseringen och omvälvningarna som skakar i stort sett varje bransch och marknad har tankeledarskap blivit en avgörande fråga för Wärtsilä. Innovation och entreprenörstänkande är redan djupt förankrade i vårt sätt att arbeta, men under 2016 har vi tagit dem ett steg vidare med ett nytt tillvägagångssätt för att främja kraftfull ny affärsutveckling inom företaget.

"Innovationer och entreprenörskap är redan djupt inrotade i våra rutiner, men med Winnobooster tar vi ytterligare ett steg framåt på detta område."

Ett resultat av det är Winnobooster, ett pågående initiativ som lanserades 2016. Först används interna kommunikationskanaler för att samla in förslag på radikala innovationer för Wärtsilä att vidareutveckla. De bästa förslagen väljs sedan ut för att presenteras för Innovation Board som leds av Roger Holm, direktör för affärsområdet Marine Solutions, och består av experter från alla våra affärsområden och koncernfunktioner samt en utomstående medlem för att bidra till ett bredare perspektiv.

Vid dess månatliga möten presenterar förslagsgivarna inte bara sina egna förslag utan drar också fördel av att få delta och lyssna på de andra presentationerna. ”Det här är ett sätt att slipa våra färdigheter där varje deltagare, inklusive styrelsemedlemmarna, får möjlighet att utveckla sina kunskaper”, säger Mikael Simelius, Vice President, Marketing, Marine Solutions.

"Winnobooster betonar vår vilja att införa nya rutiner och potentiellt framgångsrika nya affärsmodeller inom Wärtsilä."

Möjligheter

Bara under 2016 ordnades fyra sådana möten där 27 innovativa förslag framfördes. Sju av dem beviljades finansiering för att vidareutvecklas av förslagsgivarna, vilket Simelius ser som ett utmärkt resultat. ”Den avgörande skillnaden mellan Winnobooster och andra innovationsprocesser vi använt oss av”, fortsätter han, ”är att den som får sin idé godkänd här belönas med den reella möjligheten att utveckla sin innovation.”

Vinnande innovationer måste ge konkreta svar på frågor som: ”Har den potential att göra ekonomisk skillnad i branschen? Har den potential att förändra delar av vår verksamhet? Kommer den att omvandla någon del av vår värdekedja? Har den potential att ge oss konkurrensfördelar? De som presenterar sina innovationer måste också kunna demonstrera deras relevans för Wärtsiläs befintliga verksamhet, men även andra idéer är välkomna.

Winnobooster är bara ett exempel på omvandlingsprocesserna som pågår inom hela Wärtsilä. Programmet uppmärksammar viljan att ta till sig ännu oupptäckta nya arbetssätt och potentiellt lönsamma affärsmodeller inom företaget. Arbetet för tankeledarskap fortsätter även på andra områden i vår strävan efter fortsatt innovativt tänkande – alltid med avsikt att ge våra kunder möjlighet att forma sina egna marknader och förbättra sin verksamhet.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.