Stäng

Verkställande direktören samt ställföreträdande verkställande direktören

Bolagets styrelse utnämner bolagets verkställande direktör som samtidigt är koncernchef. Koncernchefen leder koncernens löpande affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag och styrelsens anvisningar. Direktionen stöder koncernchefen i ledningen av koncernen. Koncernchefens arbetsvillkor fastställs skriftligen i koncernchefens arbetsavtal. Bolagets koncernchef är Jaakko Eskola. Verkställande direktörens ställföreträdare är Pierpaolo Barbone, direktör för Services.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.