Stäng

Insiderförvaltning

Wärtsilä hanterar insiderinformation enligt alla tillämpliga lagar och regelverk angående insiders och insiderhandel. De viktigaste bestämmelserna finns i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”). Wärtsilä följer också Nasdaq Helsinki Ltd:s insiderriktlinjer och Wärtsiläs insiderpolicy.

Bolaget har en insiderlista för projekt med insiderinformation. Vederbörande personer får ett skriftligt meddelande om att de ingår i den inre kretsen och anvisningar om skyldigheter för personer med insynsställning.

De som hör till bolagets styrelse och direktion samt vissa andra anställda får inte bedriva handel med bolagets finansiella instrument under 30 dagar innan bokslutskommunikéer och delårsrapporter publiceras.

Wärtsilä publicerar information om transaktioner som genomförts av personer i ledande ställning och deras närstående i enlighet med bestämmelserna i MAR. Personer i ledande ställning hänvisar endast till Wärtsiläs styrelse och direktion. Dessa meddelanden finns på Wärtsiläs webbplats.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.