Stäng

Överblick: Styrning

ar-2016-quick-look-intro.png

Wärtsiläs syn på bolagsstyrning

Wärtsilä tillämpar en styrningsmodell med en nivå enligt vilken koncernbolaget leds av bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Wärtsilä uppfyller alla relevanta riktlinjer och bestämmelser.            

”Genom att betona god bolagsstyrning inför Wärtsilä interna policyer, processer och rutiner son stöder oss i uppfyllandet av verksamhetens mål.”

Kari Hietanen
Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden

Verkställande organ

 

Centralt

Förändringar i ledningen

I augusti utnämndes Marco Ryan till Chief Digital Officer, en ny position inom direktionen. Marcos uppgift är att påskynda Wärtsiläs digitala omvandling genom att definiera, utveckla och verkställa bolagets digitala strategi, organisatoriska plan och annat ledningsarbete som rör digitaliseringen.

Hållbarhet på styrelsens agenda

Wärtsiläs engagemang för hållbar utveckling stöds fullständigt av bolagets styrelse. Styrelsen behandlar viktiga hållbarhetsfrågor varje år och får rapporter om kritiska faktorer fortgående.

Riskhantering

Wärtsiläs strukturerade riskhanteringsprocess omfattar ett antal reaktiva, proaktiva, skyddande och förebyggande verktyg som inte bara används för att skydda företaget mot hot utan också för att omvandla vissa risker till möjligheter.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.