Stäng

Koncernledning

Wärtsiläs koncernledning består av direktionen och av följande direktörer som ansvarar för olika koncernledningsfunktioner:

Juha Hiekkanen
Ekonomidirektör
Född 1978, ekon. mag.

Riitta Hovi
Vice chefsjurist, juridiska ärenden
Född 1960, jur. kand., MBA

Anu Hämäläinen
Finansdirektör
Född 1965, ekon. mag.

Johan Jägerroos
Direktör, intern revision
Född 1965, ekon. mag.

Sari Kolu
Direktör, Compliance
Född 1967, jur. kand., MBA

Jukka Kumpulainen
IT-direktör (CIO)
Född 1968, dipl. ing.

Antti Kuokkanen
Direktör, M&A, Business Control
Född 1977, ekon. mag., dipl. ing.

Vesa Riihimäki
Kvalitetsdirektör
Född 1966, dipl. ing.

Marko Vainikka
Direktör, koncernrelationer och hållbar utveckling
Född 1970, dipl. ing.

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och mediarelationer
Född 1984, ekon. mag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.