Stäng

Affärsområdenas ledningsgrupper

Varje affärsområde stöds av en ledningsgrupp.

Energy Solutions

Javier Cavada Camino
Direktör, Energy Solutions
Född 1975, tekn. dr.

Minna Blomqvist
HR-direktör
Född 1969, dipl. ing.

Alexandre Eykerman
Direktör, LNG-lösningar
Född 1972, dipl. ing. (mekanik & shipping), MBA (leveranshantering)

Melle Kruisdijk
Försäljningsdirektör, Europa
Född 1971, dipl. ing. (mekanik)

Antti Kämi
Direktör, motorkraftverk
Född 1964, dipl. ing.

Caj Malmsten
Försäljningsdirektör, Afrika
Född 1972, ekon. mag.

Sushil Purohit
Försäljningsdirektör, Mellanöstern, Asien och Australien
Född 1972, ing., MBA

Tomas Rönn
Försäljningsdirektör, Nord- och Sydamerika.
Född 1961, ing. (el & elektronik)

Laura Susi-Gamba
Direktör, juridiska ärenden
Född 1963, jur. kand.

Iñigo Viani
Direktör, förnybara energikällor och lagring
Född 1972, FM (Fysik)

Ossi Ylinen
Direktör, ekonomi och finans
Född 1976, ekon. mag.

Marine Solutions

Roger Holm
Direktör, Marine Solutions
Född 1972, ekon. mag.

Arjen Berends
Direktör, ekonomi och finans
Född 1968, MBA

Aaron Bresnahan
Försäljningsdirektör
Född 1969, MBA & MA (Stategic Studies)

Sinikka Ilveskoski
Direktör, juridiska ärenden och avtalshantering
Född 1967, jur. kand.

Timo Koponen
Direktör, flödes- och gaslösningar
Född 1969, ekon. mag.

Stephan Kuhn
Direktör, el & automation
Född 1962, MBA

Juha Kytölä
Direktör, miljölösningar
Född 1964, dipl. ing.

Arto Lehtinen
Direktör, propulsion
Född 1971, dipl. ing.

Stefan Wiik
Direktör, motorer
Född 1971, dipl. ing.

Services

Pierpaolo Barbone
Direktör, Services och ställföreträdande verkställande direktör
Född 1957, dipl. ing. gruvingenjör

Guido Barbazza
Direktör, Emerging Business
Född 1960, dipl. ing.

Serge Begue
Försäljningsdirektör, Sydeuropa och Afrika
Född 1954, ing.

Peter Bjurs
Direktör, ekonomi och finans
Född 1965, ekon. mag.

Henri van Boxtel
Försäljningsdirektör, Mellanöstern och Asien
Född 1959, ekon. mag., Nautical degree

Tamara de Gruyter
Direktör, propulsionssystemtjänster
Född 1972, ing.

Tomas Hakala
Direktör, fyrtaktsmotortjänster
Född 1968, ing.

Kai Kamila
HR-direktör
Född 1960, ped. mag.

Ralf Lindbäck
Direktör, juridiska ärenden
Född 1958, jur. kand.

Stefan Nysjö
Försäljningsdirektör, Nordeuropa
Född 1970, dipl. ing.

Vesa Riihimäki
Kvalitetsdirektör
Född 1966, dipl. ing.

Walter Reggente
Försäljningsdirektör, Nord- och Sydamerika
Född 1965, mariningenjör

Sini Spets
Direktör, affärsutveckling
Född 1974, psyk. mag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.