Stäng

Wärtsiläs riskprofiler och ansvarsområden

Risker Risk-
profil
Policy eller andra riktliner Ansvariga
Strategiska risker   Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Wärtsiläs styrelse, direktionen och affärsområdena
Risker i anslutning till affärsomgivningen square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif      Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Marknads- och kundrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Risker i anslutning till konkurrensläge och priser square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Politiska och legislativa risker square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Olika riktlinjer och riskhanteringspolicy Affärsområdena, FoU, riskhanteringen och juridiska funktionen
Risker i anslutning till klimatförändring och hållbar utveckling square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif QHSE-policy, verksamhetsprinciper, ledningssystem (ISO 14001 & OHSAS 18001) Affärsområdena, FoU och funktionen för hållbar utveckling
Teknologiska risker square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Patent och industriella rättigheter, produktgarantier Affärsområdena och FoU-funktionen
Operativa risker   Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Tillverkningsrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Produktionssystem, kontinuitetsplaner Tillverkningen och affärsområdena
Leverantörs- och underleverantörsrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Leverantörskrav och leverantörshanteringssystem, kontinuitetsplaner Affärsområdena och leveranshanteringsfunktionen
Risker i anslutning till produkternas livscykelkvalitet och tillförlitlighet square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Ledningssystem (ISO 9001), säkerhetsinstruktioner och manualer, riskhanteringspolicy, riskelimineringsinstruktioner inom FoU Tillverkningen, FoU-funktionen, affärsområdena samt riskhanteringen, kvalitet och juridiska funktionerna
Kontraktrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Standardkontrakt, koncernens säljavtalspolitik Juridiska funktionen och affärsområdena
Risker i anslutning till råvarupriser square-dark-orange.gif Kontroll av produktionskostnader Affärsområdena och finansfunktionen
Datasäkerhetsrisk square-dark-orange.gif Datasäkerhetsprinciper och cybersäkerhetsstrategin Affärsområdena och informationshanteringsfunktionen
Risker i anslutning till avvikelser square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Verksamhetsprinciper, antikorruptionspolicy, compliancepolicy Affärsområdena och compliancefunktionen
Skaderisker   Riskhanteringspolicy och riktlinjer Affärsområdena och riskhanteringen
Personalrisk square-dark-orange.gif Ledningssystem (OHSAS 18001), resesäkerhetsinstruktioner, riktlinjer för krishantering, rapportering av nära ögat-händelser och säkerhetsplaner för fastigheter Affärsområdena, HR-funktionen, riskhanteringen, EHS- och säkerhetsfunktionen
Naturkatastrofer square-dark-orange.gif Krishanteringsinstruktioner, kontinuitetsplaner Affärsområdena och riskhanteringen
Eldsvåda, transportrisker och andra olyckor square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Ledningssystem (ISO 14001 & OHSAS 18001), säkerhetsplaner för fastigheter Affärsområdena, riskhanteringen och fastighetsfunktionen
Finansiella risker   Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Affärsområdena och finansfunktionen
Valutarisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Finansieringspolicy Affärsområdena och finansfunktionen
Ränterisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Finansieringspolicy Affärsområdena och finansfunktionen
Likviditets- och refinansieringsrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Finansieringspolicy Affärsområdena och finansfunktionen
Kreditrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Finansierings- och kreditpolicy Affärsområdena och finansfunktionen

 

Låg    square-dark-orange.gif square-light-orange.gif square-dark-gray.gif square-light-gray.gif square-blue.gif    Hög

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.