Stäng

Styrelsen

Mikael Lilius

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Styrelseordförande. Född 1949, diplomekonom. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2010, styrelseordförande sedan 2011.

Central arbetserfarenhet
Fortum Abp, verkställande direktör 2000–2009; Gambro AB, verkställande direktör 1998–2000; Incentive AB, verkställande direktör 1991–1998; KF Industri AB (Nordico), verkställande direktör 1989–1991 och Huhtamäki Ab, direktör för förpackningsdivisionen 1986–1989.

Förtroendeuppdrag
Ahlström Capital Oy och Metso Abp, styrelseordförande; Evli Bank Abp, styrelsemedlem; Ab Kelonia Oy, medlem i förvaltningsrådet.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2016: 18.414 aktier

Sune Carlsson

Oberoende av bolaget och beroende av större aktieägare enligt styrelsens övergripande bedömning. Född 1941, civilingenjör. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2013, vice styrelseordförande sedan 2015.

Central arbetserfarenhet
AB SKF, verkställande direktör 1998–2003; ABB Ltd, vice verkställande direktör 1988–1998 och ASEA AB, vice verkställande direktör 1977–1988.

Förtroendeuppdrag
Patricia Industries AB, styrelsemedlem.

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag
Styrelseordförande: Atlas Copco AB 2003–2014. Styrelsemedlem: Investor AB 2002–2015, Stena AB 2009–2011, Autoliv Inc. 2003–2011 och Scania AB 2004-2007.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2016: 12.203 aktier

Maarit Aarni-Sirviö

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1953, diplomingenjör, eMBA. Generalsekreterare för Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry; verkställande direktör för Boardview Oy; Senior Adviser på Eera Oy. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2007.

Central arbetserfarenhet
Myntverket i Finland, verkställande direktör 2008–2010; Borealis Group 1994–2008, flertal olika direktörsbefattningar, senast som direktör för affärsenheten Phenol 2001–2008 och direktör för affärsenheten Olefins 1997–2001 i Köpenhamn, Danmark, och Neste Abp 1977–1994.

Förtroendeuppdrag
Berendsen plc, direktör; Board of Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry och ecoDa (The European Confederation of Directors Associations), styrelsemedlem.

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag
Styrelsemedlem: Rautaruukki Abp 2005–2012, Ponsse Oyj 2007–2010 och Vattenfall AB i Sverige 2004–2007.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2016: 9.810 aktier

Kaj-Gustaf Bergh

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1955, diplomekonom, juris kandidat. Verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet r.f. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2008.

Central arbetserfarenhet
Skandinaviska Enskilda Banken, medlem av ledningsgruppen 2000–2001; SEB Asset Management, direktör 1998-2001; Ane Gyllenberg Ab, verkställande direktör 1986–1998; Oy Bensow Ab, direktör, vice verkställande direktör 1985–1986; Ane Gyllenberg Ab, administrativ chef 1984–1985; Ky von Konow & Co, administrativ chef 1982–1983.

Förtroendeuppdrag
Sponda Oyj, Julius Tallberg Oy Ab, Mercator Invest Ab och KSF Media Holding Ab, styrelseordförande; Stockmann Oyj Abp, Ramirent Group och JM AB, styrelsemedlem.

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag
Styrelseordförande: Fiskars Oyj Abp 2006–2014, Ålandsbanken Abp 2011–2013 och Aktia Abp 2005–2009. Styrelsemedlem: Fiskars Oyj Abp 2014–2015 och Stockmann Oyj Abp 2007–2013.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2016: 9.032 aktier

Tom Johnstone

Oberoende i förhållande till bolaget och beroende av bolagets större aktieägare till följd av sin ställning i Investor AB:s styrelse. Född 1955, filosofiemagister, hedersdoktor i företagsledning och hedersdoktor i naturvetenskap. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2015.

Central arbetserfarenhet
Ett flertal ledande befattningar inom SKF-koncernen, senast som koncernchef för AB SKF 2003–2014.

Förtroendeuppdrag
Investor AB och Volvo Cars, styrelsemedlem; British Swedish Chamber of Commerce och Husqvarna AB, styrelseordförande.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2016: 1.360 aktier

Risto Murto

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1963, ekonomie doktor. Verkställande direktör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2014.

Central arbetserfarenhet
Placeringar, Varma, vice verkställande direktör 2010–2013; Placeringar, Varma, direktör 2006–2010; Opstock Oy, verkställande direktör 2000–2005; Opstock Oy, direktör 1997–2000.

Förtroendeuppdrag
Uleåborgs universitet, styrelseordförande; Finansbranschens Centralförbund rf och Sampo Oyj, styrelsemedlem; Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, första vice styrelseordförande.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2016: 1.980 aktier

Gunilla Nordström

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1959, diplomingenjör, Industrial Marketing Management. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2012.

Central arbetserfarenhet
Direktör, Electrolux Vitvaror Asien/Stillahavsområdet och vice verkställande direktör, Electrolux AB 2007–2015; ledningsbefattningar i Telefonaktiebolaget LM Ericsson och Sony Ericsson i Europa, Latinamerika och Asien 1983–2007.

Förtroendeuppdrag
Bombardier Transport Co, styrelsemedlem; Swedish Business Association of Singapore, medlem i kommittén; EDHEC International, medlem i förvaltningsrådet.

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag
Styrelsemedlem: Atlas Copco, Sverige 2010–2016, Luleå universitet, Sverige 2007–2010 och Videocon Industries Limited, Indien 2009–2010.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2016: 3.423 aktier

Markus Rauramo

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1968, magister i samhällsvetenskap. Direktör, City Solutions-divisionen och medlem i ledningsgruppen för Fortum. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2011.

Central arbetserfarenhet
Fortum Abp, direktör för divisionen för värme, elektricitet och lösningar 2014–2016, ekonomidirektör 2012–2014; Stora Enso Oyj, Helsingfors, finansieringsdirektör och medlem i ledningsgruppen 2008–2012; Stora Enso International London, SVP Group Treasurer 2004–2008; Stora Enso Oyj Helsingfors, strategi- och investeringsdirektör 2001–2004; Stora Enso Financial Services, Bryssel, finansieringsdirektör 1999–2001 och Enso Oyj, Helsingfors, flera arbetsuppgifter inom finansiering 1993–1999.

Förtroendeuppdrag
Teollisuuden Voima Oyj, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2016: 4.534 aktier

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.