Stäng

Transaktioner med närstående parter

Wärtsiläs närstående parter omfattar styrelsen, koncernchefen, direktionen samt intresse- och samföretagen. Ekonomi- och finansfunktionen bedömer och följer upp transaktioner mellan företaget och dess närstående parter för att säkerställa att eventuella intressekonflikter beaktas på ett relevant sätt i Wärtsiläs beslutsfattande.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.