Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten var -13 miljoner euro (37) under rapportperioden januari-mars 2016. Nettorörelsekapitalet var 709 miljoner euro (296) i slutet av rapportperioden. Från slutet av december 2015 ökade nettorörelsekapitalet med 166 miljoner euro främst på grund av lagerökning. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 618 miljoner euro (743). I slutet av december 2015 var förskottsbetalningarna 564 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 428 miljoner euro (382) och de icke utnyttjade bekräftade krediterna till 519 miljoner euro (629). En dividend på 1,20 euro per aktie (1,15), totalt 237 miljoner euro (227), betalades under första kvartalet.

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 1.088 miljoner euro i slutet av mars 2016. I slutet av december 2015 uppgick de räntebärande lånen till 724 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 503 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 585 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 639 miljoner euro (251) och skuldsättningsgraden till 0,32 (0,14).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.3.2016 31.12.2015
Likvida medel 428 334
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 519 679
Likvida beredskap 947 1 013
% av omsättningen (rullande 12 månader) 19 20
Avdragna företagscertifikat 363 130
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 584 883
% av omsättningen (rullande 12 månader) 12 18
31.3.2016 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 29 månader och de långfristiga lånens 45 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.