Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Omsättning

Under rapportperioden januari-mars 2016 minskade Wärtsiläs omsättning med 2% till 967 miljoner euro (988) jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning sjönk med 27% till 132 miljoner euro (182). Marine Solutions omsättning uppgick till 335 miljoner euro (321), vilket var 4% högre än under motsvarande kvartal året innan. Affärsområdet Services omsättning var 500 miljoner euro (485), en ökning med 3% från motsvarande period året innan. Detta berodde på den jämna utvecklingen på alla områden. Energy Solutions stod för 14%, Marine Solutions för 35% och Services för 52% av den totala omsättningen.

Cirka 61% av Wärtsiläs omsättning under januari–mars 2016 var denominerad i euro, 23% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 1-3/2016 1-3/2015 Förändring 2015
Energy Solutions 132 182 -27% 1 126
Marine Solutions1 335 321 4% 1 720
Services 500 485 3% 2 184
Omsättning totalt 967 988 -2% 5 029
1 Marine Systems Internationals bidrag till omsättningen var 102 miljoner euro under det första kvartalet 2016.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.