Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Orderingång

Wärtsiläs orderingång under första kvartalet var stabil och uppgick till 1.271 miljoner euro (1.285) Orderingången jämfört med faktureringen för första kvartalet var 1,31 (1,30).

Energy Solutions orderingång uppgick till 312 miljoner euro (287), vilket var 9% högre än under motsvarande period året innan. Europa och Mellanöstern var de mest aktiva regionerna när det gäller orderingång.

Marine Solutions orderingång uppgick till 379 miljoner euro (336), en ökning med 13% jämfört med motsvarande period året innan. Tillväxten i antalet mottagna order backades i synnerhet upp av den goda efterfrågan inom el och automation. Orderaktiviteten var också stark inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor som stod för 48% av orderingången under första kvartalet. Gastankfartygen och de konventionella handelsfartygen stod för 11% av orderingången. Specialfartygen stod för 11%, marinen för 10%, offshore för 3% och övriga order för 6% av den totala orderingången.
 
Orderingången för affärsområdet Services uppgick till 580 miljoner euro (662). Nedgången på 12% från motsvarande period året innan berodde främst på den minskade efterfrågan på större serviceprojekt. Under första kvartalet slöt Services ett femårigt underhållskontrakt med Bonny Gas Transport Limited, ett dotterbolag till Nigeria LNG Limited.

Orderingång per affärsområde
MEUR 1-3/2016 1-3/2015 Förändring 2015
Energy Solutions 312 287 9% 1 009
Marine Solutions1 379 336 13% 1 599
Services 580 662 -12% 2 324
Orderingång totalt 1 271 1 285 -1% 4 932
1 Marine Systems Internationals bidrag till orderingången var 137 miljoner euro under det första kvartalet 2016.
Orderingång Energy Solutions
MW 1-3/2016 1-3/2015 Förändring 2015
Olja 564 452 25% 1 303
Gas 303 251 21% 1 132
Orderingång totalt 868 702 24% 2 436

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea samt samföretagen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd och CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. i Kina uppgick till sammanlagt 30 miljoner euro (138) under rapportperioden januari–mars 2016. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.