Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 5.103 miljoner euro (4.931), en ökning med 3%. Energy Solutions orderstock minskade med 8% till 1.491 miljoner euro (1.619). Marine Solutions orderstock ökade med 16% till 2.595 miljoner euro (2.239). Services orderstock uppgick till 1.017 miljoner euro (1.073), vilket var 5% lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan på grund av en liten nedgång på alla områden utom serviceprojekt.

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.3.2016 31.3.2015 Förändring 31.12.2015
Energy Solutions 1 491 1 619 -8% 1 366
Marine Solutions1 2 595 2 239 16% 2 558
Services 1 017 1 073 -5% 958
Orderstock totalt 5 103 4 931 3% 4 882
1 Marine Systems Internationals orderstock var 542 miljoner euro vid slutet av mars 2016.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.