Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för rapportperioden januari-mars 2016 var 83 miljoner euro (100), dvs. 8,6% av omsättningen (10,1). Minskningen från motsvarande period året innan berodde främst på lägre kraftverksleveranserna och på ett ökat pristryck på kraftförsörjningsmarknaden. Jämförbart rörelseresultat var 84 miljoner euro (100), dvs. 8,7% av omsättningen (10,1). Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2016 omfattade kostnader på 1 miljon euro relaterade till de pågående omstruktureringarna inom affärsområdet Marine Solutions. Jämförbart justerat EBITA var 93 miljoner euro (106), dvs. 9,6% av omsättningen (10,7). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 9 miljoner euro (6).

De finansiella posterna uppgick till -3 miljoner euro (-18). Nettoräntorna var -3 miljoner euro (-4). Vinsten före skatter var 80 miljoner euro (82). Skatterna uppgick till 20 miljoner euro (18), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24,9% (21,9). Resultatet per aktie var 0,30 euro (0,43) och det egna kapitalet per aktie 10,18 euro (9,43). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 20,5% (22,0). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 21,5% (21,0).

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 1-3/2016 1-3/2015 2015
Jämförbart justerat EBITA 93 106 643
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -6 -32
Jämförbart rörerelseresultat 84 100 612
Omstruktureringskostnader -1 -25
Rörelseresultat 83 100 587

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.