Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Marknadsutveckling

Energy Solutions

Något bättre sentiment på en svår kraftförsörjningsmarknad

Aktiviteten på kraftförsörjningsmarknaden var stabil under första kvartalet 2016. Den ökade efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stödde investeringarna i kraftverk, medan efterfrågan var mer begränsad i västländerna. Konkurrensläget var fortsatt hårt, eftersom överkapaciteten har lett till att motortillverkare börjat fokusera mer på kraftverkssektorn. Wärtsiläs noteringsaktivitet inom kraftverk var tillfredsställande under första kvartalet 2016, och fokus låg fortsättningsvis på flerbränslekraftverk och naturgasdrivna kraftverk.

Energy Solutions marknadsandel

År 2015 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som har en effekt på upp till 500 MW och som drivs med naturgas och flytande bränslen till 29,5 GW (23,4), en ökning med 26% från året innan. Wärtsiläs marknadsandel var 8,3% (10,7). Tillväxten i marknadsvolymen berodde främst på några stora order från Kina och Irak där storleken på kombinerade projekt var över 500 MW. De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

Marine Solutions

Begränsad efterfrågan på nya fartyg

Under första kvartalet 2016 registrerades 77 (222) kontrakt på nybyggen. Nedgången i orderaktiviteten gällde främst marknaden för handelsfartyg, där de låga fraktpriserna och överkapaciteten hade en negativ inverkan på beställningarna av containerfartyg, bulklastfartyg och gastankfartyg. Dessutom var efterfrågan på nybyggen inom offshore fortsatt låg, eftersom det låga oljepriset begränsade investeringarna i prospektering och utveckling. Orderingången inom kryssningsfartyg, passagerarfärjor och RoRo-fartyg var dock god. 

Enligt kompenserat bruttotonnage var orderaktiviteten mer jämnt fördelad utanför de traditionella tre största länderna inom varvsindustrin. Kina fick 49% och Sydkorea 7% av de bekräftade kontrakten, medan Frankrike och Italien fick 14% respektive 9%. Detta berodde främst på det ökade antalet kryssningsfartyg i ordermixen.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 60% (59% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 13% (12% i slutet av föregående kvartal).

Services

Stabil utveckling på servicemarknaden

Servicemarknaden utvecklades stabilt under första kvartalet. Marinkundernas efterfrågan på service var positiv, i synnerhet inom handels- och kryssningsfartyg. Det låga oljepriset fortsatte dock att skapa utmaningar på vissa offshoremarknader. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var stabil. Utvecklingen var mest positiv i västra Afrika, medan den lägre driftsgraden för kraftverk med långfristiga kontrakt påverkade serviceaktiviteten i Brasilien.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.