Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Stabil orderingång och omsättning i svårt marknadsläge

Centralt under rapportperioden januari-mars 2016

  • Orderingången minskade med 1% till 1.271 miljoner euro (1.285)
  • Omsättningen minskade med 2% till 967 miljoner euro (988)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,31 (1,30)
  • Jämförbart rörelseresultat 84 miljoner euro, dvs. 8,7% av omsättningen (100 miljoner euro, dvs. 10,1%)
  • Resultat per aktie 0,30 euro (0,43)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten -13 miljoner euro (37)
  • Orderstocken ökade med 3% och uppgick till 5.103 miljoner euro (4.931) i slutet av perioden

Händelser efter rapportperioden

  • 21.4.2016 offentliggjordes planer för en omorganisering av affärsområdena Marine Solutions och Energy Solutions

Wärtsilä har reviderat terminologin för alternativa nyckeltal på grund av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) nya riktlinjer. Rörelseresultat före engångsposter har ersatts med jämförbart rörelseresultat och rörelseresultat exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden med jämförbart justerat EBITA. Definitioner av dessa prestationsmått och jämförelsestörande poster finns i tabellerna i denna delårsrapport på sidan 22. Wärtsilä visar alternativa nyckeltal för att beskriva verksamhetens underliggande prestanda och för att förbättra jämförbarheten mellan rapporteringsperioder.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.