Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Koncernchef Jaakko Eskola

"År 2016 har startat i linje med våra förväntningar vad gäller Wärtsiläs verksamhet. Underhållsmarknaden har vuxit i stadig takt, och Services omsättning ökade med 3% under första kvartalet. Jag är nöjd med utvecklingen med tanke på de stora volymerna under motsvarande period året innan. Orderingången låg på en god nivå inom Marine Solutions, främst tack vare en stor efterfrågan på el- och automationssystem och en positiv aktivitet inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor. Orderaktiviteten var också stabil inom affärsområdet Energy Solutions, men det minskade antalet kraftverksleveranser och pristrycket på kraftförsörjningsmarknaden påverkade Wärtsiläs övergripande finansiella resultat. Koncernens omsättning minskade något till 967 miljoner euro under första kvartalet, och lönsamheten landade på 8,7%. Trots det håller vi fast vid vår prognos enligt vilken omsättningen kommer att öka måttligt tack vare vårt breda utbud, den befintliga orderboken och den förväntade efterfrågan inom affärsområdet Services. Dessutom väntas vårt fortsatta fokus på kostnadskontroll och en ökad effektivitet resultera i en bättre lönsamhet innevarande år.

Marknadsläget har försämrats för vår utrustningsverksamhet. Även om sentimentet har förbättrats något på kraftförsörjningsmarknaden är konkurrensen fortfarande hård. Dessutom ledde den kombinerade effekten av överkapacitet inom handelsfartyg och en fortsatt svikande efterfrågan inom offshore till att antalet fartygsorder minskade under första kvartalet. Vi fortsätter att sträva efter framgång trots de aktuella utmaningarna på marknaden. Därför har vi i dag offentliggjort planer för att omstrukturera affärsverksamheterna Marine Solutions och Energy Solutions. Dessa anpassningar är beklagliga men nödvändiga för att säkerställa vår framtida konkurrenskraft och prestanda. Dessutom planerar vi koncentrera en större del av motorrelaterade FoU-aktiviteterna till Finland med syftet att förkorta utvecklingscyklerna.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.