Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Nyckeltal

MEUR 1-3/2016 1-3/2015 Förändring 2015
Orderingång 1 271 1 285 -1% 4 932
Orderstock i slutet av perioden 5 103 4 931 3% 4 882
Omsättning 967 988 -2% 5 029
Rörelseresultat 83 100 -17% 587
% av omsättningen 8,6 10,1 11,7
Jämförbart rörelseresultat1 84 100 -16% 612
% av omsättningen 8,7 10,1 12,2
Jämförbart justerat EBITA1 93 106 -12% 643
% av omsättningen 9,6 10,7 12,8
Resultat före skatter 80 82 553
Resultat/aktie, EUR 0,30 0,43 2,25
Rörelseverksamhetens kassaflöde -13 37 255
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 639 251 372
Bruttoinvesteringar 11 18 346
Nettoskuldsättningsgrad 0,32 0,14 0,17
1 Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2016 omfattade kostnader på 1 miljon euro relaterade till de pågående omstruktureringarna inom affärsområdet Marine Solutions.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.