Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

I januari ingick Wärtsilä och Cavotec avtal om att tillsammans utveckla världens första koncept för kombinerad induktionsladdning och automatisk förtöjning. Wärtsilä har utvecklat ett trådlöst laddningssystem baserat på induktiv kraftöverföring. Cavotec levererar i sin tur automatiska förtöjningssystem till olika slags fartyg samt system för landström och spolar. Genom att kombinera expertisen inom dessa två företag kommer ett integrerat system för trådlös laddning/förtöjning att utvecklas för Wärtsiläs fartygsdesign.

Den hundrade Wärtsilä 20DF-flerbränslemotorn levererades i januari, endast 4,5 år efter den första leveransen. I gasdrift uppfyller Wärtsilä 20DF IMO Tier III-bestämmelserna utan sekundära avgasreningssystem. I gasdrift är också utsläppen av SOx och CO2 avsevärt mindre, och dessutom är driften rökfri.

I mars lanserades Wärtsilä WTT-40 transverse thruster i anslutning till Wärtsiläs nya serie av transverse thrusters. Dess utpräglade egenskaper omfattar en effekt på 4.000 kW och en propeller med vridbara blad och en diameter på 3.400 mm. Wärtsilä lanserade också ett komplett koncept för en serie av innovativa och kostnadseffektiva färjor med inga eller låga utsläpp. Designen fokuserar på en hög energieffektivitet med lågt motstånd både under och ovanför vattenytan. Färjorna drivs antingen helt med elmotorer eller med hybridmotorer med bränsleoptionerna flytande naturgas eller biobränsle.

Inom affärsområdet Services expanderade Wärtsilä utbudet av marina avtal genom lanseringen av konceptet Lifecycle solutions. Det handlar om ett innovativt heltäckande servicekoncept som optimerar marina och landbaserade anläggningars effektivitet och prestanda. Konceptet inkluderar den digitala serviceportföljen Wärtsilä Genius, som lanserades i slutet av 2015.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.