Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Tillverkning

I mars meddelade Wärtsilä att bolaget på eget initiativ hade genomfört en intern granskning av sina globala testprocesser för att säkerställa regelefterlevnad och operativ förträfflighet inom bolaget. Utredningen framförde avvikelser i vissa tester för mätning av bränsleförbrukning som gjorts för marinmotorer i Wärtsiläs produktionsenhet i Trieste, Italien före kundleveranser. Avvikelserna var i genomsnitt 1% av bränsleförbrukningen. Enligt Wärtsiläs bedömning är avvikelsernas inverkan på kunderna marginell. Av alla Wärtsiläs motorleveranser kan 2% ha påverkats. Motorer för kraftverkskunder har inte berörts och det finns inga bevis om avvikelser i bolagets övriga verksamhet. Denna händelse förväntas inte ha en väsentlig finansiell inverkan på bolaget.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.