Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Omstruktureringsprogram

Marine Solutions meddelade om omstruktureringar i juli 2015 med syftet är att minska ca 600 arbetsplatser runt om i världen. Programmet framskrider planenligt. Genom dessa åtgärder strävar Wärtsilä efter årliga besparingar på 40 miljoner euro i regionen, och dessa väntas bli realiserade till fullo i slutet av 2016. I slutet av mars 2016 hade besparingar på ca 7 miljoner euro realiserats. Kostnaderna för omstruktureringsåtgärderna är ca 25–30 miljoner euro, varav 1 miljon euro redovisades för rapportperioden januari-mars 2016 och 19 miljoner euro 2015.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.