Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Nyckeltal för kvartalen
MEUR 1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
1–3/
2015
10–12/
2014
7–9/
2014
4–6/
2014
1–3/
2014
Orderingång
Marine Solutions 379 465 407 392 336 460 463 383 440
Energy Solutions 312 366 167 188 287 501 383 244 165
Services 580 572 511 579 662 561 463 510 510
Totalt 1 271 1 403 1 086 1 159 1 285 1 522 1 309 1 138 1 115
Orderstock i slutet av rapporteringsperioden
Marine Solutions 2 595 2 558 2 699 2 785 2 239 2 213 2 369 2 233 2 216
Energy Solutions 1 491 1 366 1 388 1 459 1 619 1 475 1 426 1 322 1 343
Services 1 017 958 1 026 1 081 1 073 842 879 865 824
Totalt 5 103 4 882 5 112 5 325 4 931 4 530 4 674 4 420 4 384
Omsättning
Marine Solutions 335 598 448 354 321 552 363 415 371
Energy Solutions 132 374 243 327 182 433 282 233 190
Services 500 619 531 548 485 564 472 468 435
Totalt 967 1 590 1 222 1 230 988 1 549 1 117 1 116 997
Resultatandel i intresse- och samföretag 3 6 5 5 2 4 7 5 10
Jämförbart justerat EBITA 93 224 170 144 106 202 149 138 105
i procent av omsättningen 9,6 14,1 13,9 11,7 10,7 13,1 13,3 12,4 10,5
Avskrivningar och nedskrivningar -31 -33 -32 -30 -29 -30 -29 -27 -29
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -9 -7 -6 -6 -6 -6 -7
Jämförbart rörelseresultat 84 215 160 137 100 196 142 132 98
i procent av omsättningen 8,7 13,5 13,1 11,1 10,1 12,7 12,7 11,8 9,8
Jämförelsestörande poster -1 -13 -11 -30 -1 -9 -6
Rörelseresultat 83 202 149 137 100 166 141 123 92
i procent av omsättningen 8,6 12,7 12,2 11,1 10,1 10,7 12,6 11,0 9,3
Finansiella intäkter och kostnader -3 -2 -17 3 -18 -9 -12 -4 -3
Resultat före skatter 80 199 132 140 82 157 129 119 89
Inkomstskatter -20 -41 -35 -31 -18 -27 -31 -28 -20
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 60 159 97 109 64 129 98 91 70
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -9 -13 -8 -7
Rapporteringsperiodens nettoresultat 60 159 97 109 86 121 85 83 63
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,30 0,79 0,49 0,54 0,43 0,60 0,43 0,42 0,31
Bruttoinvesteringar 11 32 17 279 18 25 28 22 19
aktier och förvärv 5 262 1 1
Rörelseverksamhetens kassaflöde -13 176 -5 47 37 212 68 61 111
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av rapporteringsperioden 709 543 522 404 296 251 379 339 292
Anställda i slutet av rapporteringsperioden
Marine Solutions 6 681 6 847 7 101 7 217 5 587 5 603 5 651 5 695 5 785
Energy Solutions 958 959 966 974 975 978 990 1 000 1 056
Services 10 331 10 592 10 714 10 785 10 711 10 692 10 742 10 748 10 875
Övriga 457 458 456 451 433 444 434 433 443
Totalt 18 427 18 856 19 237 19 427 17 707 17 717 17 817 17 876 18 159

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.