Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Händelser efter rapportperioden

21.4.2016 offentliggjorde Wärtsilä planer för att anpassa Marine Solutions- och Energy Solutions-affärsverksamheterna till den försvagade situationen på marknaden och den svåra konkurrensomgivningen. Dessutom planerar Wärtsilä koncentrera en större del av motorrelaterade FoU-aktiviteterna till Finland med syftet att förkorta utvecklingscyklerna. Omstruktureringen leder till en minskning på ca 550 arbetsplatser, av vilka ca 270 i Finland. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 50 miljoner euro. Effekten av besparingarna kommer att ta form gradvis från och med det andra kvartalet 2016 och de kommer att ha införts fullständigt mot slutet av 2017. Kostnaderna som uppstår i samband med omstruktureringen beräknas uppgå till ca 50 miljoner euro. 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.