Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Aktier och aktieägare

Under januari–juni 2016 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 52.830.018 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 2.017 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 47.986.733 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
Antal aktier Aktieomsättning
30.6.2016 och röster 1-6/2016
WRT1V 197 241 130 52 830 018
1.1. - 30.6.2016 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 41,88 33,90 38,18 36,55
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
30.6.2016 30.6.2015
Marknadsvärde, MEUR 7 209 8 228
Utländska aktieägare, % 53,7 50,6

Flaggningsanmälningar

BlackRock, Inc. informerade Wärtsilä Oyj Abp om att BlackRock Investment Management (UK) Limited hade köpt aktier i Wärtsilä den 27.4.2016 och därmed överskridit 5%:s flaggningsgränsen avseende totala innehav . Efter transaktionen ägde BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,01% av Wärtsiläs aktiekapital och röster genom befintliga innehav och röster samt finansiella instrument. Det totala antalet aktier hos BlackRock, Inc. förblev över 5% av Wärtsiläs aktiekapital och det totala antalet röster.

Därefter informerade BlackRock, Inc. Wärtsilä Oyj Abp om att BlackRock Investment Management (UK) Limited återigen hade köpt aktier i Wärtsilä den 3 maj 2016 och därmed överskridit 5%:s flaggningsgränsen avseende antalet aktier och röster samt föblivit över 5%:s flaggningsgränsen avseende totala innehav. Efter transaktionen ägde BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster genom befintliga innehav och röster samt 0,12% av aktierna och rösterna genom finansiella instrument, vilket motsvarade ett totalt innehav på 5,13%. Det totala antalet aktier hos BlackRock, Inc. förblev över 5% av Wärtsiläs aktiekapital och det totala antalet röster.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.