Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för andra kvartalet uppgick till 202 miljoner euro (47). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–juni 2016 var 189 miljoner euro (84). Rörelsekapitalet uppgick till 602 miljoner euro (404) i slutet av rapportperioden, en minskning med 107 miljoner euro från slutet av föregående kvartal. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 610 miljoner euro (761). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 618 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 357 miljoner euro (269) och de icke utnyttjade revolverande krediterna till 629 miljoner euro (629).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 881 miljoner euro (779) i slutet av juni 2016. I slutet av december 2015 uppgick de räntebärande lånen till 724 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 336 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 545 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 517 miljoner euro (495) och nettoskuldsättningsgraden till 0,25 (0,25).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 30.6.2016 31.12.2015
Likvida medel 357 334
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 629 679
Likvida beredskap 986 1 013
% av omsättningen (rullande 12 månader) 20 20
Avdragna företagscertifikat 223 130
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 763 883
% av omsättningen (rullande 12 månader) 15 18
30.6.2016 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 36 månader och de långfristiga lånens 47 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.