Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Omsättning

Under andra kvartalet uppgick Wärtsiläs omsättning till 1.196 miljoner euro (1.230), en minskning med 3% jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning sjönk med 33% till 220 miljoner euro (327). Marine Solutions omsättning uppgick till 433 miljoner euro (354), vilket var 23% högre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning var stabil och uppgick till 542 miljoner euro (548). Den positiva utvecklingen inom serviceprojekt motverkades av den avtagande efterfrågan på långfristiga serviceavtal.

Under januari–juni 2016 var Wärtsiläs omsättning 2.163 miljoner euro (2.218), en minskning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning uppgick till 353 miljoner euro (509), en minskning med 31%. Marine Solutions omsättning ökade med 14% till 768 miljoner euro (674). Services omsättning var stabil och uppgick till 1.042 miljoner euro (1.034). Energy Solutions stod för 16%, Marine Solutions för 36% och Services för 48% av den totala omsättningen.

Cirka 65% av Wärtsiläs omsättning under januari–juni 2016 var denominerad i euro, 19% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor. 

Omsättning per affärsområde
MEUR 4-6/2016 4-6/2015 Förändring 1-6/2016 1-6/2015 Förändring 2015
Energy Solutions 220 327 -33% 353 509 -31% 1 126
Marine Solutions1 433 354 23% 768 674 14% 1 720
Services 542 548 -1% 1 042 1 034 1% 2 184
Omsättning totalt 1 196 1 230 -3% 2 163 2 218 -2% 5 029
1 Marine Systems Internationals bidrag till omsättningen var 106 miljoner euro under det andra kvartalet 2016 och 208 miljoner euro (30) under rapportperioden januari-juni 2016.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.