Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Orderingång

Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet uppgick till 1.194 miljoner euro (1.159), en ökning med 3% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen för andra kvartalet var 1,00 (0,94).

Energy Solutions orderingång uppgick till 304 miljoner euro (188) under andra kvartalet, vilket var 62% högre än under motsvarande period året innan. Asien samt Nord- och Sydamerika var de mest aktiva regionerna när det gäller orderingång. Viktiga order omfattade leveranser av utrustning till tre kraftverk i Argentina med en total effekt på 192 MW och till ett kraftverk med en effekt på 310 MW i Bangladesh.

Marine Solutions orderingång under andra kvartalet uppgick till 362 miljoner euro (392), en minskning med 8% jämfört med motsvarande period året innan. Efterfrågan på lösningar för el och automation var fortsatt sund. Bland erhållna order ingick ett kontrakt om att leverera integrerade nyckelfärdiga elektriska lösningar till fyra nya RoRo-fartyg som byggs på varvet Flensburger Schiffbau-Gesellschaft i Tyskland för SIEM RoRo Carriers Ltd. Kryssnings- och passagerarfärjorna stod för 37% av orderingången under andra kvartalet, medan de konventionella handelsfartygens andel var 28%. Gastankfartygen stod för 13% av orderingången och marinen för 7%, medan specialfartygen stod för 6%, offshore för 4% och övriga order för 5%.

Orderingången för affärsområdet Services under andra kvartalet uppgick till 527 miljoner euro (579). Nedgången på 9% från motsvarande period året innan berodde på att antalet order relaterade till underhåll och långfristiga servicekontrakt minskade. Större order under andra kvartalet omfattade livscykelbaserade uppgraderingsprojekt och ett drifts- och managementavtal för ett kraftverk i Afrika.

Den totala orderingången för rapportperioden januari–juni var stabil och uppgick till 2.465 miljoner euro (2.443). Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,14 (1,10). Energy Solutions orderingång ökade med 30% till 616 miljoner euro (475). Marine Solutions orderingång ökade med 2% till 741 miljoner euro (728). Services orderingång minskade med 11% till 1.107 miljoner euro (1.240).

Orderingång per affärsområde
MEUR 4-6/2016 4-6/2015 Förändring 1-6/2016 1-6/2015 Förändring 2015
Energy Solutions 304 188 62% 616 475 30% 1 009
Marine Solutions1 362 392 -8% 741 728 2% 1 599
Services 527 579 -9% 1 107 1 240 -11% 2 324
Orderingång totalt 1 194 1 159 3% 2 465 2 443 1% 4 932
1 Marine Systems Internationals bidrag till orderingången var 114 miljoner euro (41) under det andra kvartalet 2016 och 251 miljoner euro (41) under rapportperioden januari-juni 2016.
Orderingång Energy Solutions
MW 4-6/2016 4-6/2015 Förändring 1-6/2016 1-6/2015 Förändring 2015
Olja 734 237 210% 1 298 688 89% 1 303
Gas 284 283 0% 587 534 10% 1 132
Orderingång totalt 1 018 520 96% 1 886 1 222 54% 2 436

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd samt CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd i Kina uppgick till sammanlagt 54 miljoner euro (140) under rapportperioden januari–juni 2016. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.