Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 5.083 miljoner euro (5.325), en minskning med 5%. Energy Solutions orderstock ökade med 6% till 1.547 miljoner euro (1.459). Marine Solutions orderstock minskade med 11% till 2.488 miljoner euro (2.785). Services orderstock minskade med 3% till 1.048 miljoner euro (1.081).

Orderstock per affärsområde
MEUR 30.6.2016 30.6.2015 Förändring 31.12.2015
Energy Solutions 1 547 1 459 6% 1 366
Marine Solutions1 2 488 2 785 -11% 2 558
Services 1 048 1 081 -3% 958
Orderstock totalt 5 083 5 325 -5% 4 882
1 Marine Systems Internationals orderstock var 554 miljoner euro (519) vid slutet av juni 2016.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.