Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för andra kvartalet var 96 miljoner euro (137), dvs. 8,0% av omsättningen (11,1). Nedgången från året innan berodde främst på omstruktureringskostnader, färre kraftverksleveranser och den hårda konkurrensen på energimarknaden. Jämförbart rörelseresultat var 122 miljoner euro (137), dvs. 10,2% av omsättningen (11,1). Jämförelsestörande poster omfattade omstruktureringskostnader på 26 miljoner euro, varav 17 miljoner euro var nedskrivningar. Jämförbart justerat EBITA var 131 miljoner euro (144), dvs. 10,9% av omsättningen (11,7) Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 9 miljoner euro (7).

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–juni 2016 uppgick till 179 miljoner euro (237), dvs. 8,3% av omsättningen (10,7). Jämförbart rörelseresultat var 206 miljoner euro (237), dvs. 9,5% av omsättningen (10,7) Jämförelsestörande poster omfattade omstruktureringskostnader på 27 miljoner euro. Jämförbart justerat EBITA var 224 miljoner euro (250), dvs. 10,3% av omsättningen (11,3). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 17 miljoner euro (13).

De finansiella posterna för rapportperioden januari–juni 2016 var -41 miljoner euro (-15). De finansiella posterna påverkades negativt av realiserade valutakursförluster relaterade till brasilianska projekt och nedskrivningar relaterade till avyttringen av samföretaget Winterthur Gas & Diesel, som fokuserar på tvåtaktsmotorer, och övriga fordringar. Nettoräntorna var -6 miljoner euro (-5). Vinsten före skatter var 138 miljoner euro (222). Skatterna uppgick till 37 miljoner euro (49), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 26,9% (22,0). Resultatet per aktie var 0,49 euro (0,97) och eget kapital per aktie 10,30 euro (10,08). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 17,5% (20,8). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 17,4% (20,7).

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 4-6/2016 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 2015
Jämförbart justerat EBITA 131 144 224 250 643
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -7 -17 -13 -32
Jämförbart rörerelseresultat 122 137 206 237 612
Omstruktureringskostnader -26 -27 -25
Rörelseresultat 96 137 179 237 587

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.