Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Jaakko Eskola, koncernchef

”Utvecklingen under första halvåret 2016 var tillfredsställande med beaktande av utmaningarna i vår operativa miljö. På det stora hela var omsättningen i linje med föregående år, medan de minskade kraftverksleveranserna och den hårda konkurrensen på energimarknaden belastade rörelseresultatet. Vi förväntar oss att utrustningsleveranserna kommer att koncentreras mot slutet av året. Orderingången utvecklades stabilt, främst tack vare det något bättre sentimentet inom kraftförsörjningssektorn, vilket stödde tillväxten i Energy Solutions orderingång. Marine Solutions orderingång var också relativt bra med tanke på det låga antalet fartygskontrakt, och affärsområdet gynnades av ersättningsinvesteringar i kryssningsfartyg och passagerarfärjor. Services omsättning har ökat i en långsammare takt, men vi förväntar oss att en förbättrad aktivitet kommer att öka omsättningen under de följande kvartalen. På grund av de rådande trenderna på våra slutmarknader och den ökande osäkerheten i världsekonomin är våra utsikter för efterfrågans utveckling fortsatt försiktiga.

En hörnsten i Wärtsiläs strategi är strävan efter tillväxt genom innovativa lösningar, och därför är jag nöjd med förvärvet av Eniram, ett företag som specialiserat sig på lösningar för energihantering och dataanalys. Eniram komplementerar vårt befintliga digitala utbud och främjar vår expertis inom dataanalys, simulering och optimering av driftseffektivitet. Det är en viktig investering i vår digitala framtid. Under andra kvartalet offentliggjorde vi också förvärvet av American Hydro. Denna investering syftar till att stärka vår närvaro och kompetens på servicemarknaden för vattenkraft och industriella applikationer.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.