Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Stabil utveckling i volymerna på en utmanande marknad

Centralt under andra kvartalet

 • Orderingången ökade med 3% till 1.194 miljoner euro (1.159)
 • Omsättningen minskade med 3% till 1.196 miljoner euro (1.230)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,00 (0,94)
 • Jämförbart rörelseresultat 122 miljoner euro, dvs. 10,2% av omsättningen (137 miljoner euro, dvs. 11,1%)
 • Resultat per aktie 0,19 euro (0,54)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 202 miljoner euro (47)

Centralt under rapportperioden januari–juni 2016

 • Orderingången ökade med 1% till 2.465 miljoner euro (2.443)
 • Omsättningen minskade med 2% till 2.163 miljoner euro (2.218)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,14 (1,10)
 • Jämförbart rörelseresultat 206 miljoner euro, dvs. 9,5% av omsättningen (237 miljoner euro, dvs. 10,7%)
 • Resultat per aktie 0,49 euro (0,97)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 189 miljoner euro (84)
 • Orderstocken minskade med 5% och uppgick till 5.083 miljoner euro (5.325) i slutet av perioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.