Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Händelser efter balansdagen
30.6.2016 ingick Wärtsilä ett avtal om förvärv av Eniram, ett Finlandsbaserat teknologiföretag, som levererar lösningar för energihantering och analyser av prestanda till marinindustrin. Förvärvet av Eniram tillför Wärtsilä kapacitet att öka och förstärka sitt digitala produktutbud och koncernkunnande speciellt beträffande dataanalys, simulering och optimering av driftseffektivitet.
Eniram förser marinindustrin med energihanteringsteknologi i syfte att reducera bränsleförbrukning och utsläpp. Enirams lösningar går från fartygsspecifika applikationer för trim, hastighet och maskindriftsoptimering till omfattande flottomfattande analyser. Bolagets lösningar har installerats i över 270 fartyg för att spara bränsle, öka lönsamheten och minska de skadliga utsläppen. Enirams huvudkontor ligger i Helsingfors i Finland och företaget har dotterbolag i Storbritannien, Förenta Staterna, Tyskland och Singapore. Under 2015 uppgick Enirams omsättning till över 10 miljoner euro med sammanlagt 89 anställda över hela världen. Till en början kommer Eniram att fortsätta som stark, självständig affärsenhet med stöd av Wärtsiläs globala kapacitet. Transaktionsvärdet för förvärvet är 43 miljoner euro. Äganderätten till bolaget övergick till Wärtsilä från 1.7.2016.
Allokering av köpesumman har inte ännu slutförts.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.